جدول پشتیبانی روش دیگری برای پشتیبانی جداول شخصی از طریق اعلام جدول پشتیبانی است. این اعلام به وسیله my SQL.elt اجرا می شود. ترکیب آن بصورت زیر است: Back up table <table name> (<table name> to <directory>) صورت وضعیت جدول پشتیبانی به مسیر و شاخصه احتیاج دارد به صورتی که نشانه ای برای موقعیت پشتیبان باشد. به علاوه این صورت وضعیت تنها با my ISAM کار می کند. صورت وضعتی جدول پشتیبانی یک کپی از فایلهای صورت وضعیت lock table را قبل از صورت وضعیت backup table ایجاد کنید تا از یکنواختی بین جداول اطمینان حاصل کنید. فراموش نکید که قبل از تکمیل صورت وضعیت flash table را ایجاد کنید. به مجرد تکمیل شدن صورت وضعیت back up table یک پیام وضعیت چاپ می کند. اگر اشکالی اتفاق افتاده باشد این پیغام نیز به صورت قسمتی از backup table چاپ می شود. برای مثال اگر مسیر مورد نظر موجود نباید شما پیغامی مانند آچه در شکل 20-13 می بینید دریافت خواهید کرد. در شکل 20-13 یک مثال موفق از صورت وضعیت backup table به همراه پیام وضعیت نتیجه شده به نمایش درآمده. عیب یابی و تعمیر ایراد جداول من یک بار یک مشتری داشتم که علاقه مند به وروید به سیستم و تایپ reboot بود که به سادگی می توانست سیستم را خاموش و مجدداً راه اندازه کند. او نمی توانست دریابد که چرا فایلهای روی سیستم خراب می شوند و برخی جداول در data base اغلب دارای ایراد می شوند و نیاز به تعمیر دارند. او از اشکالات و عیبهای بر روی چیزهای دیگر هم گله مند بود و تاکنون فکر نکرده بود که خاموش کردن سیستم بدون استفاده از shut down برصحت هر چیزی در کامپیوتر تأثیر بگذارد. My SQL یک database server قوی و پایدار است ولی حتی my SQL هم می تواند مدت زمان طولانی برای تعمیر درستی داده ها در یک چنین وضعیتی داشته باشد. به هر حال من نمی توانم بگویم که ایراد جداول هرگز از ایراد خود data base نتیجه نمی شود. معمولاً server از سلامت داده هایش در همه حل نگهداری می کند. نمونه های عیب و ایراد جداول معمولاً به خاموش کردن اشتباه server یا my SQL، ایراد سخت افزاری یا خطاهای جدی دیگری که مستقیماً به my SQL server مربوط نمی شود. اشاره می کند. وقتی یک ایراد اتفاق می افتد مطمئن شدید که از داده ها و جدولها که داده های شما را سازماندهی شده نگه می دارد پشتیبان دارید. داشتن پشتیبانهای رایج و با کیفیت اولین خط دفاع در اداره my SQL server است. جدا از آسیبهای جدی، گاهی جداول می توانند از یکپارچه کردن نرم افزاری به اشکال برخورد کنند. این به دلیل پاک کردن و به روز کردن جداول اتفاق می افتد. دانستن اینکه چگونه یک جدول را بهینه کرد پاسخ دیگری به اداره my SQL server است. این قسمت دستورات و وضعیتهایی که شما برای عیب یابی و تعمیر جدولها در My SQL استفاده می کنید را بازرسی می کند. اکثر قسمتها بر روی انواع جداول my ISAM متمرکز شده به هر حال برخی ابزار می تواند به وسیله جدول معادله ای Berkeley DB مورد استفاده قرار گیرد. My SQL check این یک دستور نسبتاً جدید برای کار با جدولهای my ISAM است. نکته : برنامه my isamchk احتیاج دارد که شما server را قبل از بررسی و تعمیر متوقف کنید. به هر حال دستور my SQLcheck به server اجازه می دهد تا در حالی که عملیات بررسی و تعمیر در حال انجام است کار کند . توجه : اگر یک مشتری هم زمان که my SQL check قصد انجام عملیات را دارد با جداول کار کند عملیات متوقف می شود. دستور my SQL check به عنوان یک اصل برای دیگر کارهای عیب یابی با my SQL می باشد. مراجعه متقابل : همانند دیگر دستورات my SQL این دستور نیز کلید خط دستور و گزینه های مشابهی دارد. برای توضیح کامل در مورد گزینه های دستور به بخش 8 مراجعه کنید. سرصفحه کوچک : همانند دیگر دستورات my SQL شما می توانید به سادگی با تایپ دستور مرجع ترکیب را بیابید. چنانکه در شکل 22-13 نشان داده شده. ترکیب اصلی برای دستور my SQL check به قرار زیر است: My SQL check [option] database [tables] زمانی که بدون گزینه صد زده می شود my SQL check جدولها را با data base داده شده بررسی می کند. اگر ایرادی پیدا نشود پیغام ok برای هر جدول نوشته می شود که در شکل 23-13 نشان داده شده. My SQL check همچنین دارای کارایی برای آنالیز توزیع راهنما برای جدول میباشد. این عمل به وسیله –a یا –-analyze به روی خط دستور به اجرا در می آید. هنگام استفاده از این عملکرد خروجی مانند زمانی است که my SQL check را بدون هیچ گزینه ای صدا می کنیم. دستور پیغام وضعیت ok را خارج می کند. اگر جدول به آنالیز بیشتر احتیاج نداشته باشد پیغام وضعیت table is already up to date چاپ می شو. برای مثال اگر هیچ تغییری اتفاق نیفتد my SQL check به این حقیقت پی می برد که آنالیز بیشتری انجام ندهد شکل 24-13. اگر شما تعداد زیادی پاک کردن یا تغییرات دیگر را در جدول انجام دهید شما می توانید عملکرد را به وسیله استفاده از کلیدهای –o یا –-optimize با دستور my SQL check بهبود بخشید. همانند فرایند آنالیز جدول فرایند بهینه سازی یک پیغام وضعیت برای جداول فراهم می کند. آخرین کار در استفاده از my SQL تعمیر جدول است. این عمل به وسیله گزینه –r یا -–repair اجرا می شود. عمل تعمیر بیشتر ایرادهای جدول را از بین می برد. به هر حال عمل تعمیر گاهی می تواند برخی داده ها را نیز از بین ببرد بنابراین من هنوز نگرانم که شما پشتیبان دارید. اگر my SQL check یک اشکال را گزارش کرد و شما اقدام به تعمیر آن کردید بهتر است از صحت پشتیبان خون قبل از انجام تعمیر مطمئن شوید. شکل 25-13 مثالی از تعمیر یک جدول به وسیله my SQL check را نشان میدهد. وقتی شما از گزینه اصلی برای بررسی database و جداول به وسیله my SQL check استفاده می کنید شما سطحها و درجات مختلفی برای بررسی جدولها دارید. اگر شما می خواهید که my SQL check به صورت خودکار اشکالاتی که پیدا کره را رفع کند کلید - - auto – repair را اضافه کنید شکل 26-13 مثالی برای استفاده این کلید با my SQL check برای تعمیر یک جدول شکسته است. در عملکردی که با my sql check تعریف شده همه databaseها و یا بیشتر از یک database ویژه را بررسی می کند. اگر می خواهید که تنها یک جدول معین را مورد بررسی قرار دهید از کلید - - tables استفاده کنید. به علت اینکه عملیات پاک کردن می تواند باعث یکدست شدن شود شما می توانید سرعت بررسی خود را با استفاده کردن - - tables <table name> بالا ببرید چنانکه دستور my sql check تنها یک جدول خاص را مورد بررسی قرار می دهد. برای تخصیص بیش از یک جدول اسامی جداول را به وسیله فضای خالی جدا کنید. شکل 28-13 مثالی برای استفاده از کلید - - tables می باشد. نکته : کلید - - table نمی تواند با کلیدهای –B یا - - database استفاده شود. برای تغییر عملکرد my sql check کلیدهای -1 یا - - all – in – one می توانند استفاده شوند. این کلید باعث می شود که my sql check از یک تحقیق تنها برای همه عملیاتها درون database استفاده کند. این مخالف رفتار عادی یک تحقیق برای هر جدول می باشد. کلید –F یا - - trace باعث می شود که my sql check عملیاتش را ادامه دهد حتی اگر اشکالی را پیدا کند. استفاده از این کلید ممکن است گاهی باعث خرابی داده ها یا دیگر مشکلات شود. My isam chk این امکان بررسی و تعمیر جداول my ISAM را در حالی که my sql server در شبکه نیت را می دهد. بیشتر ترکیبها و خیلی از کلیدها برای my isam chk همانند my sql check است. کلیدهایی که my sql check در دستور با دیگر امکانات my SQL بکار می گیرد شامل آنهایی است که برای بدست آوردن کمک و تنظیم عیبهای دستگاه کارکتر مورد استفاده قرار میگیرد. من پیشاپیش کلیدهای ابتدایی در این قسمت را پوشش می دهم. ترکیب اصلی برای my isam chk به قرار زیر است : My isam chk [options] <tablename> [.MYI] (<table name>[.myi]) My isam chk گزینه ها کلی جدا از آنچه قبلاً توضیح داده شد دارد. کلید - - wait این دستور را متوفف می کند اگر جدول در حال حاضر قف باشد. کلید –s باعث می شود تا دستور آرامتر کار کند. دوبار استفاده از کلید –s دستور را آرامتر می کند. کلید –v به منظور افزایش دراز نویسی دستور استفاده کنید. My isam chk دو سبک اساسی عملیاتی دارد : بررسی و تعمیر. عمل قراردادی برای این دستور بررسی جداول مشخص شده است. شکل 29-13 استفاده ابتدایی از این دستور را نشان می دهد. گزینه هایی برای بررسی جداول به وسیله my isam chk این گزینه ها به قرار زیر است. کلید –c مربوط به این دستور است. گزینه های - - medium-check, - -force, - - check – only – changes, - - fast, - - extended-check در مبحث قبلی در my sql check مورد بحث قرار گرفت. کلید - - information اطلاعات بیشتری در مورد جداول تحت آزمایش به چاپ می رساند. شکل 30-13 مثالی از my isam chk که با کلید –I اجرا شده را نشان میدهد. نتیجه را با شکل 29-13 مقایسه کنید تا ببینید که اطلاعات اضافی چاپ شده اند. کلید –T یا - - read-only به my isam chk می گوید که متغیر جدول check-time را به روز نکند. معمولاً زمانی که my isam chk بر روی یک جدول عمل میکند متغیر check-time را به روز می کند. مثالهای –T یا - - read-only در اشکال 31-13 و 33-13 مشاهده می شوند. شکل 31-13 صورت وضعیت show table status جدولی را نشان میدهد که اخیراً بررسی نشده است. شکل 32-13 اجرای دستور my isam chk را با کلید –T نمایش می دهد (توجه داشته باشید که دستور مانند زمانی که بدون –T است عمل میکند). شکل 33-13 نشان میدهد که دستور show table status مجدداً اجرا شده قابل ذکر است که check-time هنوز تغییر نکرده است. اگر شما شک دارید که یک جدول دارای ایراد خرابی است و می خواهید که از استفاده از آن در آینده جلوگیری کنید کلید –u یا - - update-state با my isam chk هر جدولی که دارای ایراد باشد را با crashed table برچسب می زند که کاملاً از استفاده مجدد از آن جدول جلوگیری می کند، حتی با صورت وضعیت select، تا زمانی که جدول تعمیر شود. مشتری ها سعی می کنند که از جداولی که پیغام اشکال را دریافت کرده اند کار کنند. شکل 34-13 یا مثالی ساده از عملکرد صورت وضعیت select بر روی جدول را نشان میدهد. به هر صورت راهی وجود ندارد که از صورت وضعیت select گفت که من شکل دارم که این جدول داری خرابی باشد. بنابراین من my isam chk را بر روی جدول انجام میدهم و از کلید –u استفاده می کنم آنچنان که در شکل 35-13 نشان داده شده. شکل 36-13 نشان میدهد که چه اتفاقی می افتد اگر من تلاش کنم که مجدداً بر روی جدول صورت وضعیت select موفق قبلی را اجرا کنم. صورت وضعیت select از کار می افتد را که جدول به عنوان crashed برچسب زده شده که حقیقتاً کمک میکند که از اشکالات بعدی یا نتایج اشتباه جلوگیری شود. گزینه ها برای تعمیر جداول با my isam chk به دلیل اینکه بررسی گزینه قراردادی my isam chk است شما فقط به وسیله استفاده از کلیدهای –r یا - - recover در خط دستور my isam chk از عملیات تعمیر یا ترمیم استفاده کنید. اگر کلید معمولی –r از کار بیافتد گزینه های که جداول را با my isam chk تعمیر و ترمیم می کند نیز می تواند با کلید -0 یا - -safe – recovery استفاده شود. کلیدهای تعمیر یا ترمیم به قرار زیر است. تعمیر یا ترمیم ابتدایی به وسیله my isam chk می تواند به وسیله ترکیب دستوری زیر نیز اجرا شود. My isam chk –r –q <table name> شکل 37-13 نتیجه این دستور را نشان میدهد. My isam chk ضرورتاً از حافظه برای تعمیر استفاده نمی کند بنابراین شما باید متغیرها را در خط دستور با استفاده از کلید –o یا - - set-variable تنظیم کنید. انجام این کار فرآیند را سریع تر کند. تصوراً مقدار sort-buffer , key-buffer در حدود 4/1 حافظه سیستم است تا کیفیت تعبیر my isam chk را به حداکثر برساند. متغیرهای زیر به کار my isam chk تأثیر می گذارد. برای تأیین تنظیمات متغیرها به سادگی دستور my isam chk را بدون هیچ پسوندی تایپ کنید (شکل 38-13) . شما می توانید دستوری که در شکل 38-13 نشان داده شده است را در حالی که server روشن است تایپ کنید. آنچنان که قبلاً گفته شد متغیرها میتوانند بر روی خط دستور با استفاده از –o یا - - set-variable تنظیم شوند آنها همچنین میتوانند در کنار فایل پیکربندی مثل my.cnf در لینوکس تنظیم شوند. برای تنظیم متغیر متغیر فایل های پیکربندی آنها را زیر قسمت [my isam chk] قرار دهید. یکی از گزینه های خیلی مهم در زمان تعمیر یک جدول کلید –B یا - - back up میباشد. استفاده از این کلید باعث می شود که my isam chk یک کپی پشتیبان از فایل داده ها تهیه کند قبل از اینکه شما تصمیم به تعمیر یا بهینه ساختن آن داشته باشید. انجام این کار می تواند خیلی کمک کند اگر شما می خواهید از محتویات جدول محافظت کنید و عملیات تعمیر یا بهینه سازی ممکن است باعث مشکل شود. اگر شما مشکلی با یک جدول دارید که فرآیند معمولی تعمیر نمی تواند آن را برطرف کند شما ممکن است بخواهید از گزینه های سریعتری صورت بگیرد گزینه –q یا - - quek ترمیم را بدون تغییر در فایل داده ها انجام می دهد. استفاده از دو –q در خط دستور مقادیر پیوستی المثنی را تعمیر می کند. سه گزینه فایل سیستمی که از کار my isam chk تأثیر می گیرد در جدول آمده. Analyze table صورت وضعیت این جدول در my SQL CLT اجرا می شود که معادل اجرای my SQL check با کلید - - analyze است. Optimize table صورت وضعیت این جدول در my SQL CLT اجرا می شود که معادل اجرای my sql check با کلید - - optimize است. بهینه سازی جدول بسیار کاربردی است اگر شما تغییراتی در طول ردیفها داشته باشید و یا ردیفهای زیادی را از جدول پاک کرده باشید. این چندگانگی درون جدولی که چک می کند را کاهش می دهد. ترکیب صورت وضعیت optimize table به صورت زیر است. OPTIMIZE TABLE <table name>(,<table name>) برای اطلاعات بیشتر در این زمینه قسمت my sql check در این بخش را مطالعه کنید. Check table صورت وضعیت این جدول در my SQL CLT اجرا می شود که معادل اجرای دستور my sql check با کلید - - check یا بدون هیچ پسوندی می باشد. Repair table صورت وضعیت این جدول در my SQL CLT اجرا می شود که معادل اجرا دستور my sql check با کلید - - repair می باشد. به حالت اول بازگرداندن my sql database این کار می تواند یک فرآیند براستریس باشد database یا server ممکن است خراب شوند باعث مشکلاتی شوند که نیاز به تعمیر داشته باشند، فرآیند تعمیر ممکن است بر روی جداول خراب کار نکند، یک استفاده کننده ممکن است سهواً همه اطلاعت را پاک کند. در حالی که یک پشتیبان خوب می تواند همه را ذخیره کند. در قسمت قبلی این بخش در مورد فرآیند ایجاد پشتیبان صحبت شد. این بخش در مورد این است که چگونه آنها را به حالت اول باز گردانیم. اگر شما از my sql hot copy برای ساختن پشتیبان استفاده کردید می توانید از my sql hot copy برای به حالت اول بازگرداندن آنها استفاده کنید. یا به سادگی آنها را مستقیماً در محلی مورد نظر کپی کرده و مجدداً امتیاز نام مخصوص آن را بسازید. اگر شما پشتیبان را به وسیله صورت وضعیت backup table ساختید صورت وضعیت restore table می تواند مکمل طبیعی باشد. اگر پشتیبان را به وسیله my sqd lump ساخته اید می توانید به وسیله my sql clt آنها را مجدداً به حالت اول بازگردانید.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background