به نام خدا ، با یاد خدا و برای خدا حکایت الهی و در رأس آنها ، اسلام انسان ساز ، انسان را موجودی پویا و کمال طلب می دانند. از نظر اسلام ، انسان در حال تکامل است و جهت گیری او به سوی خدای تبارک و تعالی است. یکی از راههای تقرب به ذات اقدسش ، علم است و علمی که (به تعبیر علامه شهید مرتضی مطهری) و بنائی عقل است. علمی که انسان خدا پرست در ذره ذره اش نشانی از آفریدگار می یابد و هر چه عملش افزون گردد، تقربش به خدای تعالی بیشتر می شود.و هم از این روست که اسلام عزیز ، توجهی بی نظیر به علم اندوزی و دانش آموزی مبذول داشته است. توجهی که در هیچ مکتب دیگری نظیر ندارد. توصیه به علم آموزی در تعالیم بزرگان دین ، جایگاه ویژه ای دارد تا آنجا که امام صادق علیه السلام می فرمایند:«مردم دو گروهند: یا عالم هستند یا جویندۀ علم . دیگران که احماق هستند و ابلهانی جای در آتش خواهند داشت.» فهرست مطالب صفحه تشکر و قدردانی 1 مقدمه 3 فصل اول - نرم افزار کارل دراو 1- پیشگفتار دربارۀ نرم افزار کارل دراو4 2- آشنایی با روشهای نصب Corel Draw4 3- تفاوتهای کارل دراو و مرنی هند با فتوشاپ و کاربرد آنها در طراحی 5 4- آشنایی با صفحه اصلی برنامه 8 5- آشنایی با جعبه ابزار9 6- آشنایی با پنجره های محاوره ای (کار تبادلی)10 7- شناسایی اصولکار با خط کشهای صفحه گرافیکی 10 8- آشنایی با خطوط راهنما GUIDE LTNES11 9- آشنایی با اصول کار با شبکه خطوطی کمکی GRID 11 10- شناسایی اصول روش نحوه نمایش صفحات11 11- خنثی کردن تغییرات انجام شده و بازگشت به وضعیتهای پیشین12 12- انواع نقاط لنگر (نقاط عطف) در مسیرها12 13- چند نکته کلیدی در کارل دراو13 14- ابزار Pick17 15- شناسایی اصول روش ترسیم چهار ضلعی RECTANGLE17 16- شناسایی اصول ترسیم بیضی ELLIPSE18 17- شناسایی اصول روش ترسیم کمان (Are) و قطعناع (PIE WEDGES)18 18- شناسایی اصول ترسیم چند ضلعی Palygon و ستاره Star19 19- شناسایی اصول روش ترسیم مارپیچ SPILAR 20 20- شناسایی اصول ترسیم خط آزاد در کارل دراو20 21- ترسیم توسط ابزار قلم (Pen)21 22- تبدیل یک پاره خط به کمان و عکس آن به کمک ابزار Shape22 23- تبدیل یک مسیر خشک به منحنی22 24- ابزار outline برای تنظیم صفات خطوط مسیر23 25- شناسایی اصول کار با GROUP24 26- شناسایی اصول کار با ungroup24 27- ترکیب کردن شکل ها با فرمان Combine24 28- تجزیه شکل های ترکیبی به اجزای اولیه با فرمان Break Apart26 29- ابزار Smudge27 30- کپی کردن ، چسباندن و تکثیر موضوعات27 31- معکوس کردن شکل ها (ایجاد مدل آیینه ای Mirror)28 32- جوش دادن مسیرها به هم با فرمان Weld28 33- برش زدن و پاپخ کردن شکل ها به کمک فرمان Trim28 34- فصل مشترک گرفتن از موضوعات با فرمان Intersect29 35- قفل کردن موضوعات با فرمان Lock29 فصل دوم – نرم افزار فری هند 1- شناسایی نصب نرم افزار Free Hand30 2- تفاوتهای فری هند و فتوشاپ30 3- خط کشهای صفحه Page Rulers32 4- شناسایی اصول ترسیم Rectangle33 5- شناسایی اصول ترسیم Ellipse34 6- شناسایی ترسیم polygon34 7- شناسایی اصول ترسیم Star35 8- گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها 36 9- شناسایی اصول ترسیم Line36 10- ترسیم شکل به کمک ابزار pen37 11- اصول کار با ابزارهای spiral , pencil40 12- تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند41 13- فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit42 14- فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit42 15- ملغی کردن فرامین42 16- شناسایی اصول کار با ابزار skew 43 17- شناسایی اصول کار با پنل More43 18- تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope44 19- شناسایی اصول کار با فرمان Group45 20- شناسایی اصول کار با فرمان ungroup 46 21- شناسایی اصول کار با فرمان Join46 22- شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path47 23- شناسایی اصول کار با فرمان Blend48 24- شناسایی اصول کار با فرمان union48 25- شناسایی اصول کار با فرمان punch48 26- شناسایی اصول کار با فرمان Crop49 27- شناسایی اصول کار با فرمان Divide50 28- شناسایی اصول کار با فرمان Interesect50 29- شناسایی اصول کار با ابزار Smudge50 30- شناسایی اصول کار با ابزار Arc51 31- شناسایی اصول کار با ابزار Mirror51 32- کار با فرمان Save as , Save51 فصل سوم – نرم افزار فتو شاپ 1- آشنایی با نیازمندیهای سیستم برای راه اندازی فتوشاپ53 2- جعبه ابزار پالت ابزارها54 3- ابزار انتخاب Marquee54 4- ابزار انتخاب Lasso یا کمند55 5- ابزار Mggic wand یا عصای جادویی55 6- ابزار Move55 7- ابزار Cropping56 8- کنترل های رنگ پس زمینه یا Back ground و پیش زمینه یا Foreground56 9- ابزار Air Brush57 10- ابزار clone stampe57 11- ابزار Type57 12- ابزار Zoom57 13- ابزار Hand58 14- ابزار Gradient fill58 15- ابزار Eraser58 16- ابزار Eyedropper59 17- ابزارهای Blur/sharpen/smudge59 18- ابزارهای Dodge/Burn/sponge60 19- پالتهای swatches , color picker60 20- پالت channels و رابطه آن با تفکیک و تصحیح رنگ تصاویر61 21- تصحیح رنگ تصاویر از طریق امکانات پالت channels62 22- پالت Layers64 23- پالت History65 24- پالت Paths66 25- پالت Info66 26- پالت Actions67 27-نوار options67 28- منوی Edite68 29- منوی Image68 30- زیر منوی Mode 68 31- زیر منوی Adjustments69 32- فرمان Image size69 33- فرمان Canvas size70 34- منوی Layer70 35- منوی Select71 36- منوی Filter71 37- منوی View72 فصل چهارم – توضیح در مورد آرم و لوگو و ارائه کارعملی 1- انواع علائم تجاری ،نشانه ها نقش آنها 73 2- ترکیب اجزاء علائم تجاری74 3- دگرگونی علائم تجاری77 منابع و مأخذ79


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background