دسته‌بندی نشده    «کویر نمک آران و بیدگل» از جمله دشتهایی است که بخشی از کویر مرکزی ایران است.در این دشت وسیع، «دریاچه نمک» با وسعتی بالغ بر ۲ هزارو ۴۰۰کیلومتر مربع گسترده است که در شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع است و از شمال به دشت ورامین، از جنوب به آران و بیدگل از شرق به سمنان و از غرب به قم محدود می شود.در این دریاچه علاوه بر جاذبه های گردشگری که هر سال صدها گردشگر خارجی و هزاران ایرانگرد داخلی را به خود می خواند، معادن و ذخایر ارزشمندی وجود دارد که کشف و استخراج آنها بخشی از نیازهای کشور را به مواد شیمیایی مختلف برآورده می سازد.مهمترین مواد شیمیایی که تاکنون با مطالعات و تحقیقات علمی در این دریاچه معلوم شده است، عبارتند از: کلرید سدیم، سولفات سدیم، کلرید منیزیم، سولفات منیزیم و برم و …کارشناسان با اطمینان می گویند: اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی از سوی وزارت صنایع و معادن و اعلام نتایج مثبت آن، ایجاد کارخانه استحصال منیزیم را در حاشیه این دریاچه با توجه به شرایط و قابلیتهای موجود، مورد تأکید قرارداده است که تحقق آن ضمن آنکه خواهد توانست تحول بزرگی در اقتصاد کشور به وجود آورد، بخصوص شهرهای مجاور این دریاچه از جمله آران و بیدگل را از بحران بیکاری خارج می سازد. تمام شرایط با کمترین هزینه برای احداث این کارخانه در آران و بیدگل فراهم است.فرماندار آران و بیدگل با تأکید بر این نکته و با توجه به دیدار و قول مساعد وزیر صنایع و معادن برای ایجاد کارخانه منیزیم در این شهرستان، ضرورت سرمایه گذاری در حاشیه دریاچه نمک را برای محرومیت زدایی از شهرستان آران و بیدگل اجتناب ناپذیر دانست.محمدرضا زارع تصریح کرد: همچنین بهره گیری از نیروهای متخصص و کارشناس بومی علاوه بر صرفه اقتصادی، مشکل بیکاری جوانان شهرستان را مرتفع خواهد ساخت.فرماندار آران و بیدگل با اشاره به اینکه کشف و بهره برداری از این دریاچه طی سالهای متمادی از سوی افراد بومی منطقه صورت گرفته است، تصمیمات یک طرفه برخی مسؤولان استان قم در ادعای مالکیتشان روی این دریاچه، غیرکارشناسی و ناعادلانه خواند و یادآور شد: استان قم خودش دریاچه نمک دارد، چشم طمع به این دریاچه چرا؟فرماندار آران و بیدگل بالاترین سهم دریاچه نمک را از میان استانهای اصفهان، سمنان و قم متعلق به استان اصفهان ذکر کرد و گفت: مراحل بهره برداری و راه دسترسی به این دریاچه فقط از حوزه استان اصفهان و شهرستان آران و بیدگل ممکن است و صورت می گیرد.زارع گفت: فاصله این دریاچه تا آران و بیدگل ۵۰ کیلومتر و تا قم یکصدوپنجاه کیلومتر است.درحالی که جاده ارتباطی آران و بیدگل محکم و فاقد لرزه است. مسیر قم کاملاً باتلاقی است و احداث جاده غیرکارشناسی و باعث اتلاف بیت المال خواهد بود.متأسفانه طی ماههای اخیر استان قم با ادعای مالکیت براین دریاچه، هزینه های سنگینی صرف طرح ایجاد کارخانه استحصال منیزیم و انتقال آن از استان اصفهان به استان قم کرده است و برای عملی شدن خواهان اختصاص بودجه های میلیاردی شده است.فرماندار آران و بیدگل با اشاره به پیگیری های مستمر مسؤولان استان اصفهان به خاطر نگرانی اهالی منطقه برای جلوگیری از بروز هرگونه تنش های اجتماعی هشدار داد و گفت: دستور ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد صنایع زیربنایی برای رفع محرومیت و بن بست جغرافیایی آران و بیدگل، ضرورت توجه مسؤولان را برای سرمایه گذاری در این منطقه دوچندان می کند. مقداد نمکی«کویر نمک آران و بیدگل» از جمله دشتهایی است که بخشی از کویر مرکزی ایران است.در این دشت وسیع، «دریاچه نمک» با وسعتی بالغ بر ۲ هزارو ۴۰۰کیلومتر مربع گسترده است که در شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع است و از شمال به دشت ورامین، از جنوب به آران و بیدگل از شرق به سمنان و از غرب به قم محدود می شود.در این دریاچه علاوه بر جاذبه های گردشگری که هر سال صدها گردشگر خارجی و هزاران ایرانگرد داخلی را به خود می خواند، معادن و ذخایر ارزشمندی وجود دارد که کشف و استخراج آنها بخشی از نیازهای کشور را به مواد شیمیایی مختلف برآورده می سازد.مهمترین مواد شیمیایی که تاکنون با مطالعات و تحقیقات علمی در این دریاچه معلوم شده است، عبارتند از: کلرید سدیم، سولفات سدیم، کلرید منیزیم، سولفات منیزیم و برم و …کارشناسان با اطمینان می گویند: اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی از سوی وزارت صنایع و معادن و اعلام نتایج مثبت آن، ایجاد کارخانه استحصال منیزیم را در حاشیه این دریاچه با توجه به شرایط و قابلیتهای موجود، مورد تأکید قرارداده است که تحقق آن ضمن آنکه خواهد توانست تحول بزرگی در اقتصاد کشور به وجود آورد، بخصوص شهرهای مجاور این دریاچه از جمله آران و بیدگل را از بحران بیکاری خارج می سازد. تمام شرایط با کمترین هزینه برای احداث این کارخانه در آران و بیدگل فراهم است.فرماندار آران و بیدگل با تأکید بر این نکته و با توجه به دیدار و قول مساعد وزیر صنایع و معادن برای ایجاد کارخانه منیزیم در این شهرستان، ضرورت سرمایه گذاری در حاشیه دریاچه نمک را برای محرومیت زدایی از شهرستان آران و بیدگل اجتناب ناپذیر دانست.محمدرضا زارع تصریح کرد: همچنین بهره گیری از نیروهای متخصص و کارشناس بومی علاوه بر صرفه اقتصادی، مشکل بیکاری جوانان شهرستان را مرتفع خواهد ساخت.فرماندار آران و بیدگل با اشاره به اینکه کشف و بهره برداری از این دریاچه طی سالهای متمادی از سوی افراد بومی منطقه صورت گرفته است، تصمیمات یک طرفه برخی مسؤولان استان قم در ادعای مالکیتشان روی این دریاچه، غیرکارشناسی و ناعادلانه خواند و یادآور شد: استان قم خودش دریاچه نمک دارد، چشم طمع به این دریاچه چرا؟فرماندار آران و بیدگل بالاترین سهم دریاچه نمک را از میان استانهای اصفهان، سمنان و قم متعلق به استان اصفهان ذکر کرد و گفت: مراحل بهره برداری و راه دسترسی به این دریاچه فقط از حوزه استان اصفهان و شهرستان آران و بیدگل ممکن است و صورت می گیرد.زارع گفت: فاصله این دریاچه تا آران و بیدگل ۵۰ کیلومتر و تا قم یکصدوپنجاه کیلومتر است.درحالی که جاده ارتباطی آران و بیدگل محکم و فاقد لرزه است. مسیر قم کاملاً باتلاقی است و احداث جاده غیرکارشناسی و باعث اتلاف بیت المال خواهد بود.متأسفانه طی ماههای اخیر استان قم با ادعای مالکیت براین دریاچه، هزینه های سنگینی صرف طرح ایجاد کارخانه استحصال منیزیم و انتقال آن از استان اصفهان به استان قم کرده است و برای عملی شدن خواهان اختصاص بودجه های میلیاردی شده است.فرماندار آران و بیدگل با اشاره به پیگیری های مستمر مسؤولان استان اصفهان به خاطر نگرانی اهالی منطقه برای جلوگیری از بروز هرگونه تنش های اجتماعی هشدار داد و گفت: دستور ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد صنایع زیربنایی برای رفع محرومیت و بن بست جغرافیایی آران و بیدگل، ضرورت توجه مسؤولان را برای سرمایه گذاری در این منطقه دوچندان می کند.مقداد نمکی«کویر نمک آران و بیدگل» از جمله دشتهایی است که بخشی از کویر مرکزی ایران است.در این دشت وسیع، «دریاچه نمک» با وسعتی بالغ بر ۲ هزارو ۴۰۰کیلومتر مربع گسترده است که در شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع است و از شمال به دشت ورامین، از جنوب به آران و بیدگل از شرق به سمنان و از غرب به قم محدود می شود.در این دریاچه علاوه بر جاذبه های گردشگری که هر سال صدها گردشگر خارجی و هزاران ایرانگرد داخلی را به خود می خواند، معادن و ذخایر ارزشمندی وجود دارد که کشف و استخراج آنها بخشی از نیازهای کشور را به مواد شیمیایی مختلف برآورده می سازد.مهمترین مواد شیمیایی که تاکنون با مطالعات و تحقیقات علمی در این دریاچه معلوم شده است، عبارتند از: کلرید سدیم، سولفات سدیم، کلرید منیزیم، سولفات منیزیم و برم و …کارشناسان با اطمینان می گویند: اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی از سوی وزارت صنایع و معادن و اعلام نتایج مثبت آن، ایجاد کارخانه استحصال منیزیم را در حاشیه این دریاچه با توجه به شرایط و قابلیتهای موجود، مورد تأکید قرارداده است که تحقق آن ضمن آنکه خواهد توانست تحول بزرگی در اقتصاد کشور به وجود آورد، بخصوص شهرهای مجاور این دریاچه از جمله آران و بیدگل را از بحران بیکاری خارج می سازد. تمام شرایط با کمترین هزینه برای احداث این کارخانه در آران و بیدگل فراهم است.فرماندار آران و بیدگل با تأکید بر این نکته و با توجه به دیدار و قول مساعد وزیر صنایع و معادن برای ایجاد کارخانه منیزیم در این شهرستان، ضرورت سرمایه گذاری در حاشیه دریاچه نمک را برای محرومیت زدایی از شهرستان آران و بیدگل اجتناب ناپذیر دانست.محمدرضا زارع تصریح کرد: همچنین بهره گیری از نیروهای متخصص و کارشناس بومی علاوه بر صرفه اقتصادی، مشکل بیکاری جوانان شهرستان را مرتفع خواهد ساخت.فرماندار آران و بیدگل با اشاره به اینکه کشف و بهره برداری از این دریاچه طی سالهای متمادی از سوی افراد بومی منطقه صورت گرفته است، تصمیم ات یک طرفه برخی مسؤولان استان قم در ادعای مالکیتشان روی این دریاچه، غیرکارشناسی و ناعادلانه خواند و یادآور شد: استان قم خودش دریاچه نمک دارد، چشم طمع به این دریاچه چرا؟فرماندار آران و بیدگل بالاترین سهم دریاچه نمک را از میان استانهای اصفهان، سمنان و قم متعلق به استان اصفهان ذکر کرد و گفت: مراحل بهره برداری و راه دسترسی به این دریاچه فقط از حوزه استان اصفهان و شهرستان آران و بیدگل ممکن است و صورت می گیرد.زارع گفت: فاصله این دریاچه تا آران و بیدگل ۵۰ کیلومتر و تا قم یکصدوپنجاه کیلومتر است.درحالی که جاده ارتباطی آران و بیدگل محکم و فاقد لرزه است. مسیر قم کاملاً باتلاقی است و احداث جاده غیرکارشناسی و باعث اتلاف بیت المال خواهد بود.متأسفانه طی ماههای اخیر استان قم با ادعای مالکیت براین دریاچه، هزینه های سنگینی صرف طرح ایجاد کارخانه استحصال منیزیم و انتقال آن از استان اصفهان به استان قم کرده است و برای عملی شدن خواهان اختصاص بودجه های میلیاردی شده است.فرماندار آران و بیدگل با اشاره به پیگیری های مستمر مسؤولان استان اصفهان به خاطر نگرانی اهالی منطقه برای جلوگیری از بروز هرگونه تنش های اجتماعی هشدار داد و گفت: دستور ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد صنایع زیربنایی برای رفع محرومیت و بن بست جغرافیایی آران و بیدگل، ضرورت توجه مسؤولان را برای سرمایه گذاری در این منطقه دوچندان می کند.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background