دسته‌بندی نشده    هنرستان سروش دبیر مربوطه: سرکار خانم سلیمی تهیه کننده: سارا قاضی بهار 1385مقدمه کار پروژه کار ورزی شامل یک پلان ویلایی به مساحت کل 450×500 متری می باشد که این مساحت مقدار و یا راه رسید آن است بنای مفید این ساختمان 385 متر می باشسد که در وسط محوطه قرار گرفته است و شامل یک طبقه می باشد که دارای 14 اتاق خواب که یک اتاق خواب آن اختصاص به اتاق خواب مهمان بوده و یک قسمت دیگر ساختمان ، قسمت پذیرایی ، آشپزخانه و ناهار خوری می باشد و دارای در ورودی در ادل برای ورودی ماشین و در ورود دوم برای ورودی افراد می باشد . تاریخ 12/7/8419/7/84 طراحی زمین های محدود در جلسه دوم کارورزی معلم شروع به دادن زمین های آزاد و محدودی کرد که این زمین ها دارای ابعاد خاصی است و شرایط خاصی بودند یکی از این زمین که دارای بنای مفید 150 متر بوده که برای ترسیم ما از دو طرف شمال و غرب دارای محدودیت بودیم در این زمین باید یک واحد که دارای سه خواب بوده و سرویس بهداشتی و آشپزخانه پذیرایی بود را طراحی می کردیم . برای طراحی باید تمام میزها را در طراحی در نظر می گرفتیم در اتاق خواب اول یک سرویس قرار دهیم برای طراحی آشپزخانه باید در نظر داشته باشیم که این جزء از خانه باید نزدیک به فضای ناهار خوری و ورودی اتاق خواب باشد و سرویس بهداشتی باید به گونه ای باشد که به ورودی نزدیک و دید در فضای پذیرایی و نشیمن نباشد بعد از در نظر گرفتن این کار باید در نظر داشته باشیم برای بخش هایی که از ورودی کافی برخردار نیستند از نور گیر استفاده کنیم . تاریخ 5/7/84 کشیدن با دست آزادی در این سه شنبه شروع به کشیدن خطهای عمودی ، افقی ، مورب ، دایره و اشکال هندسی مختلف بدون تحاو گونیا ترسیم کنیم و بعد از آن با ترکیب اشکال هندسی از آن یک طرح در می آوردیم در مرحله اول شروع به کشیدن خطهای افقی کردیم در اول کار بدلیل نکشیدن با دست و دور بودن از کار کردن خطوط به صورت ساف و یکدست رسم نمی شود پس از ترسیم چند خط به موازات هم خطوط ساف و تقریباً با فاصله معین ترسیم می شد پس از ترسیم خط افقط نوبت ترسیم خطوط عمودی بود که مشکل تر از خطوط افقی بود ولی پس از گذشت اندک زمان ، خط های ساف و با فاصله های معین رسم می شود و پس از آن شروع به کشیدن خطوط مورب کردیم تا تقریباً بتوانیم زاویه ها رو تنفین داده و با دست ترسیم کنیم پس از کشیدن این خطوط شروع به کشیدن و ترکیب کردن اشکال هندسی مختلف با دست کردیم با ترسیم شکل های دایره شکستند . مثلث و ترکیب آن از داخل آن شکل های چند ضلعی شکسته ای را در می آوردیم برای طراحی ساختمان های ویلایی که دارای محدودیت نبوده و بهترین این اشکال را به عنوان طرح ویلایی خود برای کار آخر مناسب کردیم . 17/8/84پلان مبلمان و اندازه گذاری پس از این نوبت ترسیم پلان مبلهان باید از داخل آن اشکال مخلوط هندسی یک شکل شکست دار را انتخاب می کردیم این پلان که در مساحت 450×500 متری می باشد که این مساحت با آن می باشد که این مبادا دارای دو ،در ، ورودی ساختمان ، پلان دارای مساحت و بنای مفید 285 متر می باشد که در قسمت ورودی آن در اول قرار دارد که در داخل ساختمان رو به رو در ورودی آشپزخانه قرار دارد که به ابعاد 4×6 می باشد که یک پنجره 2 متری آن را تامین می کند و در کنار آشپزخانه سمت راست که وارد یک راه رو می شویم و بعد رو به رو سرویس و حمام قرار دارد و در سمت راست و چپ آن 4 اتاق قرار دارد که برای هر اتاق خواب یک پنجره به ابعاد 4×5 بوده و دارای یک کمر است و در کنار در ورودی یک سرویس بهداشتی قرار دارد که در پله یک ما رو به طرف پذیرایی و نهار خوری می برد که برای تامین پذیرایی و نهار خوری از نور مناسب قرار داشته باشد از 3 پنجره استفاده شده است که در پلان مبلمان آن رو چیده و فضای مختلف رو به وسیله مبلمان نشان داده و در پلان مبلمان این پلان دارای خط اندازه گذاری خارجی در 3 خط می باشد که خط اول شامل مساحت دیوارها – خط دوم برای اندازه گذاری در و پنجره خط سوم برای اندازه گذاری کل بوده است در پلان اندازه گذاری به غیر از اندازه گذاری خارجی دارای دو خط اندازه گذاری داخل می باشد و تیب بندی در و پنجره و آبرو در این پلان مشخص شده است این پلان دارای زیر نویس و اندازه گذاری می باشد اتاق خواب ارتفاع کل آن 5 متری می باشد و ارتفاع دیگر قسمت های ساختمان 4 متری باشد . 1/9/84کشیدن نقشه های سازه و معماری پس از طراحی ساختمان ویلایی و کشیدن پلان مبلمان و اندازه گذاری مزیت کشیدن نقشه های سازه و معماری بود در این با ما در باره پلان اشاره کردیم و شروع به ترسیم نماهای : شمالی – جنوبی – شرقی – غربی و در برش از آن که یک برش در طول که برش A.A بوده و برش B.B که از عرض ساختمان می گذرد که برای هر کدام از آن که دارای ارتفاعی بوده و در برش ها از اندازه گذاری خطی و داخل استفاده کردیم بعد از آن پلان شیب بندی که با مقیاس 1/100 است ترسیم کردیم که در هر 100 متر یک آبرو قرار دادیم برای قرار دادن آبروها باید در نظر داشته باشیم که این آبرو از داکت و کمر دیواری و سرویس می گذرد و پس از آن نوبت ترسیم مساحت پلان بوده که در مقیاس 1500 ترسیم کردیم و بعد از آن پلان محوطه سازی را که در آن تنفین کردیم که در کدام قسمت در پارکینگ در کجا قرار گیرد . تدام در قسمت آلاچیق و کدام قسمت بازی می باشد رو با مقیاس 25: 1 ترسیم کردیم پس از تمام شدن نقشه معماری نوبت کشیدن نقشه های سازه بوده که برای ترسیم خونداسیون نام فونداسیون میانی بوده به دلیل محدود نبودن زمین آن شبی بندی کرده و خط اندازه قرار داده و جدول آن رو ترسیم کردیم و از یک فونداسیون جزئیات آن رو ترسیم کردم بعد از فوئداسیون نوبت به کشیدن تیر اندازی که با مقیاس 100: 1 بود ترسیم کردیم در اتی پلان تیر آهن اصل از 2IPE=18 و تیرهای فرعی از IRE14 استفاده شده است که این پلان را پوزیسیون بندی کردم و جدول تیر آهن رو معرفی و ترسیم کردم و بعد از آن پلان ستون گذاری که با مقیاس 1:100 است ترسیم کردم با تیب بندی و اندازه گذاری و پس از شروع به ترسیم جزئیات دستشویی ، زیر دوشی همکف ، سرویس بهداشتی و دتایل اتاق به ستون ترسیم کردیم و با نوشتن تمام معرفی و زیر نویس تمام شد . 15/9/84 23/9/84 تدوین پرسپکتیویک نقطه و دو نقطه ترسیم داخل ساختمان برای ترسیم پر سپکتیو یک نقطه و پس از توضیحات معلم شروع به ترسیم یک مربع که شکل ساده ای بود پرداختیم پس از ترسیم آن و به مرحله شکل ها رو با شکست های مختلف ترسیم می کردیم پس از تمرین چند باره نوبت به کشیدن بخشی از ساختمان بود که هر یک از آن باید قسمتی از داخل آن رو ترسیم می کردیم پس از ترسیم و بدست آوردن شکل کل آن نوبت به مساحت دادن دیوار با کف آن را نوبت ترسیم پنجره در ، دیوار آن بود و قرار دادن مبلمان داخل آن تخت ، کمد ، میز و آینه بوده است که آن رو با اندازه ، دقیق در پرستپدتیو ترسیم کردیم . 21/9/84تکمیل نقشه های مدادی برای تکمیل کردن پرسپکتیو یک نقطه ای داخلی باید از نقشه های مدادی قرار داده و با داشتن زیر نویس علامت شمال – خط اندازه و معرفی کردن آن و داشتن نام و نام خانوادگی و معرفی کامل را در این تاریخ تحویل دادیم . 6/10/84تخته شاستی پس از ترسیم و تکمیل کردن نقشه های مدادی یک سری کپی بر روی کاغذ پوستی از روی آن بر می داریم و بعد ابعاد تخته شاستی 100×70 است که آنها را می آییم بر روی تخته شاستی چیدمان می کنیم و بعد از قرار گرفتن چیدمان آن می آییم جاهای خیابان ها راه قدار می دهیم و بعد به وسیله کاربن که زیر شکل قرار می گیرد و به وسیله مداد می آییم شکلمان را بر روی تخته شاستی قرار می دهیم . 13/10/84راپیدی کردن تخته شاستی پس از ترسیم کردن شکلها به وسیله کاربن بر روی تخته شاستی آمدیم روی شکلمان را راپیدی کردیم و برای راپیدی کردن شکلها از راپیدهای مختلف استفاده کردیم دیوارهای برش خورده 6% - دیوارهای داخلی با قلم 4% - پنجره و پله را با قلم 2% استفاده کردیم و برای اندازه گذاری و کد ارتفاعی با قلم 4% استفاده کردیم . 20/10/84 راند و کردن تخته شاستی بعد از مراحل مدادی و راپیدی کردن آن با انواع قلمها به رنگ کردن آن ها می رویم هر پلان باید فضای آشپزخانه – سرویس آن رو به صورت سایه روشن رنگ زد و از زنگهای خورده دیده شود و برای سایه انداختن شسکل ها به صورت 45 درجه سایه می زنیم باید طوری سایه بزنیم که نور طروی بتابد که سایه روشن شود و به وسیله مداد پاستل کمکی سایه اندازیم با ارتفاع های مختلف در پلان محوطه از رنگ های مختلف استفاده کردیم تا پلان محوطه بیشتر نشان داده شود همین طور طبیعی تر می شود . 27/10/84 تحویل راندو پس از راند و کردن شاستی و نوشتن تمام اندازه و زیر نویس قرار دادن ملامت شمال و آرام مخصوص و چسباندن خیابانها که از قبل جای آنها را مشخص شده بود آن را می چسبانیم و بعد از مشخصات خود و کارمان رو در گوشه ای از کار توضیح دادیم آن را تحویل دادیم . 4/11/84 ساخت ماکت برای ساختن ماکت ویلایی مورد نظر از چند نوع وسایل استفاده می شود کرد از قبیل : فوم – چوب بالا – مقوای ماکت و .... که برای ساختن ماکت از چوب بالا استفاده کردیم چوب بالا اندازه های متفاوتی دارد که ما از ذخامت 2% استفاده کردیم بعد از مشخص شدن ذخامت چوب بالا آمدیم اندازه های دیوار رو بر روی چوب بالا مشخص کردیم و برای بریدن آن با کاتر یا تیغ جراحی استفاده کردیم بعد از اندازه و ارتفاع دیوار ما که مشخص شد بعد از این کارها نوبت به جاهایی که لازم به پیچ خوردن دیوارهای که به زاویه 45 درجه می خواست بچدخت آن میخ می زدیم تا فاصله بین دیوار مشخص شود . 11/11/8418/11/8425/11/84 بریدن در و پنجره و سفق و چسباندن پس از بریدن و شکل دادن دیوارها نوبت در آوردن در و پنجره رسید که برای این کار ابتدا اندازه پنجره در ها را بر اساس پلان بدست آوردیم پس از اندازه زدن و ارتفاع 140 می باشد و به این اندازه اتاق خواب ها و اندازه پنجره را از دیوار های مشخص کردیم و آن ها را از داخل دیوار در می آوردیم و ارتفاع در ورودی را به ارتفاع 220 در نظر گرفتیم که مدلی بر روی آن قرار گذاشتیم که طبیعی تر باشد پس از آن ن نوبت به در آوردن قالب پنجره رسید که آن را با استفاده از چوب بالا دور پنچره را شغل داده و به وسیله تلق که در پت پنجره قرار گرفته از آن به وسیله شیشه استفاده کردیم و پس از شروع کردن یک به یک دیوارها از روی پلان استفاده کردیم و بعد از آن آن را روی پلان قرار دادیم تا بتوانیم شکل کلی و کامل داشته باشیم و پس از آن نوبت قرار گرفتن سقف ویلاء است که برای درست کردن سقف با استفاده از مقوا باید اندازه کلی دور آن را روی مقوا مشخص کنیم و بعد از مشخص کردن آن باید 20 سانت از دور دیوار ها کم کنیم تا بتوانیم سقف را در درون پلان فرو ببریم تا برای مشخص کردن جان پناه که 80 سانت است و قد نیز به ذخامت 10 سانت است آن را مشخص کنیم و بعد از مشخص کردن جان پناه آن را درون پلان می ریم و از پشت آن ، آن را می چسبانیم و برای خانه سویدادی به همین صورت کار انجام دادیم که آن را بر روی یک تخته ای که به ابعاد 700×500 قرار دادیم و بعد از آن نوبت به بریدن پله که کف آن 30% متر است و ارتفاع پله 20% است استفاده کردیم که با 3 پله به تراس می رسیم و بعد در کنار پله فلا برواکسی قرار دادیم و در درون آن پودر ریخته و بعد از آن کنار تراس نرده های که با چوب با لسا درست کردم آنها را کنار هم قرار دادم تا نرده درست شود . که سافت ساختمان به پایان می رسد . 2/12/849/12/8416/12/8423/12/84محوطه ماکت پس از کامل شدن ساختمان نوبت قرار دادن آن در وسط محوطه ماکت بوده و چسباندن آن ابتدا پلان محوطه را از 1:25 تبدیل به 1:100 کردیم و کشیدم و با چسبهای دو ،رو آن رو با فوم که به هم چسبانده شکل می دهیم و به جاهای که مشخص کردیم می چسبانیم برای زیبا تر شدن آن از پودر چمن کردیم و و دور تا دور دیوارها را که به ابعاد 400×500 بود قرار دادیم و بعد از آن که در سمت راست است استفاده با چوب بالسا درست کردیم و برای درست کردن آب استخر از تلق استفاده کردم رو برای درست کردن آلاچیق از چوب بالسا استفاده کردیم که چند ستون برای آن مشخص کردیم و سقف آن که با مقوا اشکال آن در آوردم به و با نخ های گونی که ریش ریش کرده بود آن ها را طوری توار ددادم تا شکل خوبی شود و بعد سقف را به ستون ها چسباندم و خانه سریداری را در کنار در ورودی سمت راست چسبانیدم و در سمت چپ رو به روی خانه سرایداری برای قرار دادن ماشین از چوب بالسا استفاده کردیم که دور تا دور آن رو نرده و ستون قرار دادیم و بر روی آن سقف قرار دادیم و بعد از مقام کردن تمام کارها برای کف حیاط از پودر سنگ استفاده کردیم و برای فضای محوطه و زیبا کردن آن از درست و چراغ استفاده کردیم تا فضای زیبای به کار ما دهد و در قسمت یکی از دیوارها که در ورودی و پارکینگ مقدار می گیرد را به اندازه 2 متر بدهیم و دو در با چوب بالسا درست کردم و در قسمت خیابان که از اندازه آن را مشخص کرده بودم از پودر اسفالت استفاده کردم و بعد در کنار آن چراغ راهنما و چراغ برق گذاشتم و بعد از آن خط کشی رو به وسیله مقوا بریدم و چسباندم و بعد از آن ماشین های قرار دادم و در کوچه هم از پودر استفاده کردم و در آنجا چند آدم قرار دادم و کار محوطه تمام شد . 15/1/85 تحویل ماکت در این تاریخ ماکت خود را کامل کرده و تحویل دادم . 22/1/859/1/855/2/8512/2/8519/2/85پروژه اتوکد پس از تحویل دادن پروژه ماکت قرار شد که شبیه پروه مدادی را به صورت اتوکد و با کامپیوتر ترسیم کنیم برای این کار قبل از شروع به کشیدن هر چند باید کار مان را دایه بندی کنیم یعنی هر دیوار پنجره در پله قرنینه – نما – برش و ..... را باید لایه بندی کنیم و بعد ترسیم از رنگ سبز استفاده کردم و دیوار های نما با یک لایه دیوار برش با یک لایه و مد کردم دارای لایه جداگانه می باشد و برای نوشتن کد ارتفاعی و زیر نویس و اندازه لایه ای در تعریف کرده بودم در پلان شیب برای کشیدن خط چین از لایه مخصوص که نوع خط آن خط چینی بود استفاده کردیم و جزئیات هم به همین صورت ترسیم کردیم و بعد از آن داخل کادر تاتیل A قرار دادیم و آن را به درون فلاپی ریختیم و پلات گرفتیم . 26/2/85 تحویل پروژ اتوکد پلات و فلاپی که از کار خوداشتیم را تحویل دادیم و از کارمان یک فلاپی داشتیم و پس از صحیح شدن برگردانده شد .


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background