رطوبت دانه۱۰-۷/۹%مواد معدني (خاكستر)۴%پروتئين۶/۲۳%نشاسته۵۸-۵۶%چربي۲-۲/۱%سلولز۴-۲%كربوهيدرات۲/۵۸%مواد آلي۵/۴-۴%الياف (فيبر)۳/۳%الياف خوراكي شامل سلولز، همي سلولز (محلول و غيرمحلول) شامل پكتين و ليگنين مي‌باشد.
مقادير الياف خوراكي در ماش به صورت ذيل مي‌باشد.
جدول۱-۲- مقدار الياف خوراکي در گياه ماش (مجنون حسيني ،۱۳۸۷ )
همي سلولز+پكتينسلولزليگنينجمع كلمحلولغيرمحلولاعداد مخرج كسر مربوط به لپه دانه است و صورت كسر نيز مربوط به تركيبات شيميايي ماش است.

۱-۱۲- وضعيت تحقيقات به زراعي و اصلاح نبات ماش در ايران
بخش تحقيقات حبوبات موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر همراه و همسوي ديگر مراكز بين‌المللي تحقيقات ماش را با انجام آزمايشات متعدد در كرج و ۱۰ ايستگاه تحقيقات كشاورزي در سراسر كشور با تبادل مواد ژنتيكي با ديگر مراكز تحقيقات كشاورزي جهان و همچنين جمع‌آوري و بررسي ژنوتيپهاي ايراني انجام مي‌دهد. تاكنون چندين رقم اصلاح شده ماش كه از عملكرد بالايي برخوردار بوده و سازگاري وسيعي نسبت به شرايط مختلف داشته‌اند از طرف موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر (بخش تحقيقات حبوبات معرفي شده‌اند و در آينده نيز چندين رقم جديد نامگذاري و معرفي خواهد شد.
۱-۱۳- ارقام اصلاح شده ماش و بعضي از خصوصيات آنها
۱-۱۳-۱-ماش گوهر:
دانه به رنگ سبز روشن و قلوه‌اي شكل به مبدا هندوستان. وزن هزار دانه ۴۵ تا ۷۰گرم، تا حدودي مقاوم به امراض، طول مدت رشد ۷۵ روز، فرم بوته نيمه ايستاده. درصد پروتئين ۲۴ درصد، حداكثر عملكرد ۱۷۵۰ تا ۲۰۰۰ كيلوگرم در هكتار شرايط اصفهان. رسيدگي رقم گوهر غيريكنواخت است.
۱-۱۵-۲-ماش پرتو
به رنگ سبز تيره و گرد. وزن هزار دانه ۴۰ گرم، مقاوم به امراض، طول مدت رشد ۷۳ روز، فرم بوته نيمه ايستاده. حساس به ريزش.
۱-۱۵-۳-ماش مهر:
به رنگ سبز روشن و استوانه‌اي شكل، وزن هزار دانه ۴۸ گرم، مقاوم به امراض، طول مدت رشد ۸۰ روز.
۱-۱۵-۴–ماش رقم VC-1973A
به رنگ سبز روشن، مبدا تايوان. وزن هزار دانه ۷۳ گرم، طول مدت رشد ۹۱ روز، فرم بوته ايستاده. ارتفاع ۵۵ سانتي‌متر، مدت زمان رسيدگي به گلدهي ۵۴ روز، رسيدگي يكنواخت و مناسب براي برداشت مكانيزه، عملكرد دانه در هكتار ۱۷۲۱ كيلوگرم در هكتار، دانه داراي ۲۴ درصد پروتئين است.
۱-۱۵-۵-ماش رقم NCM1
به رنگ سبز تيره، مبدا پاكستان، مدت زمان رسيدگي به گلدهي ۳۲ روز، فرم بوته ايستاده، ارتفاع بوته ۵۲ سانتي‌متر، مدت زمان رسيدگي اولين غلاف ۴۶ روز، حساس به ريزش.
۱-۱۵-۶-رقم Shatung (PMR)
به مبدا استراليا، ارتفاع ۳۰ سانتيمتر، گلها زرد رنگ. وزن هزار دانه ۷۰-۶۰ گرم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۱۵-۷-رقم Satin
طول دوره رشد ۷۰-۹۰ روز بعد از كشت، گلدهي ۴۰ تا ۴۵ روز بعد از كاشت، وزن هزار دانه ۵۰ تا ۶۰ گرم.


پاسخ دهید