دسته‌بندی نشده

3f/2 (36532)

بررسی ارتباط بین بودجه ریزی عملیاتی و سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت مهدی محمدی کارشناس ارشد حسابداری M.A E.mail: Mehdi.Mohamadi @yahoo.com 09127411160 صالح هادی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرس دیوان محاسبات کشور E-Mail:... ادامه متن

بررسی ارتباط بین بودجه ریزی عملیاتی و سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت مهدی محمدی کارشناس ارشد حسابداری M.A E.mail: Mehdi.Mohamadi @yahoo.com 09127411160 صالح هادی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرس دیوان محاسبات کشور E-Mail: ادامه مطلب…

By 92, ago
background